JESEŇZIMAJARLeto
(Sept-Dec)(Január-Marec)(April – Jún)( Júl )
13 lekcií
130 EUR


Výška členského závisí od počtu cvičení v konkrétnom semestri.

Úhrada členského Babybalance je jednorazová, na začiatku kurzu.

Ak sa prihlásite počas kurzu, tak sa platí alikvótna čiastka.

Je možnosť využiť jednú náhradnú hodinu, ktorá však nie je garantovaná.

Realizácia úhrady

Úhradu je možné realizovať dvoma spôsobmi

Prevodom na účet V hotovosti lektorke
najneskôr však na 1.cvičeni
Účet: IBAN:

SK05 1111 0000 0016 3031 2003

SWIFT:

  UNCRSKBX

Poznámka:

 členské, meno dieťaťa, Babybalance

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského !