Letný kurz vo Farskej záhrade

Kurz začína v pondelok 4.7.2022 a končí v stredu 27.7.2022. Kurz je raz do týždňa, s možnosťou výberu vekovej kategórie a dňa podľa rozvrhu hodín. K dispozícií je jedna náhradná hodina. Tešíme sa na vás :).